O knihovně

Otevírací doba:
pondělí: 16.00 - 18.00 hod
čtvrtek: 15.00 - 18.00 hod
V rámci knihovny od 17.00 do 18.00 se každý čtvrtek schází Klub 6-99.
Veřejný internet je přístupný dle otevírací doby knihovny.

Knihovnice:
Růžena Horáková
Tel.: 723 687 420
Email: horakovaruz@seznam.cz

Adresa:
Zeměšská 219
439 02 Cítoliby

 

Historie:
Zákon ze dne 22. 7. 1919 nařizoval zřizování veřejných knihoven. Toto kulturní opatření mělo, v budoucnu, dalekosáhlý vliv na povznesení úrovně vzdělání nejširších vrstev, lidových vrstev, které neměly prostředky na opatření dobré četby. V Cítolibech se sešla ustavující schůze knihovní rady dne 5. 2. 1921. Předsedou byl zvolen řídící učitel J. Malý, knihovníkem V. Kučírek. V obci aktivně pracovalo několik spolků, které podporovaly knihovnickou činnost, jak finančně, tak darem zábavných i naučných knih. Ve fondu jsou stále knihy, které mají na titulních stránkách razítko spolku, který je pro čtenáře pořídil. Ve prospěch knihovny šel i výnos z některých ochotnických představení, příspěvky od obce, subvence od ministerstva nár. osv.. V roce 1923 tvořil knižní fond 500 svazků, v roce 1929 už 1090 svazků a výpůjček z knihovny využívalo přes 100 čtenářů! Během doby změnila knihovna několikrát své působiště: "na Mejtě", zámek, dělnický dům.

Současnost:
Dnes knihovnu najdeme v budově Úřadu městyse, tj. v dělnickém domě. K 31. 12. 2006 obsahovala knihovna 3204 svazků, z toho 2498 svazků beletrie, 706 svazků naučné literatury, najdeme zde časopisy pro děti: Mateřídoušku, Sluníčko, Čtyřlístek, ABC; i časopisy pro dospělé: Květy, Vlasta, Instinkt, Bydlení, Domov, Zdraví, Receptář atd.